Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne

Zapewniamy pomoc prawną z prawa administracyjnego.
Oferujemy min:

  1.  Sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń,
  2.  Sporządzanie wniosków o koncesję,
  3.  Sporządzenie skarg i odwołań od decyzji organów administracyjnych,
  4.  Reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym  Sądem Administracyjnym,
  5.  Pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji,
  6.  Przygotowywanie podań, wniosków i innych pism w postępowaniu przed organami administracji.